(มีคลิป) กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง “เราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือเกษตรกร”

กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง “เราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือเกษตรกร”

กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือเกษตรกร ที่มีความต้องการนำข้าวเปลือกที่เกี่ยวแล้ว และไม่มีพื้นที่ในการตากข้าวเปลือก เข้ามากตากในพื้นที่ว่างของหน่วย โดยเกษตรกรได้นำข้าวเปลือกหอมมะลิ รวมน้ำหนักกว่า 1.5 ตัน เข้ามาตากในพื้นที่ที่หน่วยจัดเตรียมไว้ ณ ฐานปฏิบัติการโรงเรียนบ้านสันยาว ตำบลห้วยไคร้ อำแม่สาย จังหวัดเชียงราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: