วันอังคาร ที่ 21 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กรมทหาารม้าที่ 2 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

โครงการสวนสมุนไพร

กรมทหาารม้าที่ 2 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก อีกทั้งยังเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถนำไปบริโภค และทำเป็นยาสมุนไพรต่อไป โดยดำเนินการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 350 ต้น ณ บริเวณแปลงเกษตร ตรงข้ามสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพื้นที่ปลูก จำนวน 2 งาน

กรมทหารม้าที่ 2

กองพลทหารม้าที่ 1

กองทัพบก

%d bloggers like this: