(มีคลิป) มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ เครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรม “พ่อสร้าง ลูกสาน สร้างสุขปวงประชา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ข่วงหลวงเวียงละกอน” ณ บริเวณ หน้ามิวเซียมลำปาง

มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ เครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรม “พ่อสร้าง ลูกสาน สร้างสุขปวงประชา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ข่วงหลวงเวียงละกอน” ณ บริเวณ หน้ามิวเซียมลำปาง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 18.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณ “พ่อสร้าง ลูกสาน สร้างสุขปวงประชา” ภายในบริเวณงาน “ข่วงหลวงเวียงละกอน” ครั้งที่ 1 ฮักหนาลำปาง หน้ามิวเซียมลำปาง ด้วยการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “บทเพลงพระราชนิพนธ์” จากวงดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 32 ประกอบการแสดงต่างๆของภาคีเครือข่าย โดยมีความมุ่งหวังในการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้คนไทยระลึกอยู่เสมอว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง

ต่อจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา และเพลง ต้นไม้ของพ่อ ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณงาน และต่อด้วยการแสดงของภาคีเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า ที่รวมพลังกันกว่า 170 คน ประกอบบทเพลง “อาทิตย์อับแสง และใกล้รุ่ง” รวมทั้งการแสดงจากเครือข่ายต่างๆอีกมากมายสร้างความสุขความประทับใจให้ผู้ร่วมงาน นับเป็นโอกาสดีที่หน่วยทหารได้นำบทเพลงเป็นสื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในกิจกรรมวันสำคัญนี้ และต่างปลาบปลื้มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสานเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน ขอบคุณและชื่นชมทุกภาคส่วนที่จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: