🔸 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ. (ท.)/หน.จอส.904 จว.พ.จ. พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน. จังหวัด พ.จ. ,กำลังพลจิตอาสา มทบ.36 และกำลังพลจิตอาสาของตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

⭐️ กอ​ รมน​ จังหวัด​ พ.จ.​ ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ​ จัดกิจกรรม​ “มีแล้วแบ่งปัน”

🔸 เมื่อ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 0930 ณ ตลาดสดเทศบาล 2 เมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พ.จ.

🔸 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ. (ท.)/หน.จอส.904 จว.พ.จ. พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน. จังหวัด พ.จ. ,กำลังพลจิตอาสา มทบ.36 และกำลังพลจิตอาสาของตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ จัดกิจกรรม”มีแล้วแบ่งปัน”จัดทำขนมโตเกียว จำนวน 500 ชิ้น แจกจ่ายพี่น้องประชาชนในเขต ตลาดสดเทศบาล 2 เมืองพิจิตร รวมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 , การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ,เจลแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

🔸 ผลการปฏิบัติ : พี่น้อง​ ประชาชน รู้สึกประทับใจในกิจกรรมนี้ จากการสอบถามทุกคนล้วนมีความสำนึกในพระมหากรุณา​ธิคุณต่อพระองค์ท่าน และเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

%d bloggers like this: