รองผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 64

รองผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 64

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 64 เวลา 07.00 น. พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร รองผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (ท.) , พ.ท.หญิง เรวดี พงษ์สุวรรณ หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุงฯ และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 64 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอคำหลวง และเวลา 09.00 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ อาคารนิทรรศการ 2 ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงใหม่/ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: