มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 /ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 และหัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 37 นำทหารจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่ 37 , กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 และประชาชนจิตอาสา ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ พร้อมกัน 3 ครั้ง และเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย

วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน, มี พลตำรวจตรี ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย, เทศบาลนครเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณลานวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาสัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำประชาชนจิตอาสา ปลูกต้นไม้ (ต้นพุด จำนวน 10 ต้น) และร่วมทำความสะอาด เก็บ กวาดใบไม้ บริเวณลานหน้าอาคารวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และแยกกันทำสะอาดปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน อีก 7 แห่ง ได้แก่ 1) วัดดอยจอมทอง 2)วัดดอยงำเมือง 3)วัดพระสิงห์ 4)วัดพระแก้ว 5)วัดมิ่งเมือง 6) วัดเจ็ดยอด และ 8)วัดฝั่งหมิ่น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ของพสกนิกรจังหวัดเชียงราย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและประเทศชาติจวบจนปัจจุบัน

%d bloggers like this: