วันอังคาร ที่ 21 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปี 2565 แบบระบบสมัครสอบออนไลน์

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปี 2565 แบบระบบสมัครสอบออนไลน์

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 ลงพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ด้วยระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ (RTA Recruitment System) One stop service คลิ๊กเดียวจบ … ครบทุกการสอบ…ในพื้นที่บ้านทะเลทอง หมู่ที่ 12 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน ทั้ง13 หมู่บ้าน ของ ตำบลสะเดียง มีความเข้าใจ รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการสมัครแบบออนไลน์ ในการเข้ารับราชการในกองทัพบกเป็นอย่างดี พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับบุตรหลานได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่อไป โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 ได้แจกแผ่นพับแนะนำ สื่อประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ด้วยระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ ให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำข้อมูลไปแจ้งประชาชนในหมู่บ้าน ต่อไป

%d bloggers like this: