พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

💂🏼‍♂️ จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพ่อแห่งชาติ 💛 🇹🇭

พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสาธารณะ กำจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ำ พร้อมทั้ง ปลูกต้นไม้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณคลองมาบกระปรุง บ้านหนองเสาเถียรใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จำนวนกว่า 100 คน

%d bloggers like this: