สมาคมศิษย์เก่ามทร.ล้านนาฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ได้รับตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ

สมาคมศิษย์เก่ามทร.ล้านนาฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ได้รับตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมหารือกับผู้แทนของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 พื้นที่ ในโอกาสที่สมาคมศิษย์เก่าร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ณ ห้องประชุมซอมพอ สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: