เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding)

“ปกป้องประชา คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับครู และนักเรียน ถึงสถานศึกษา”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบกให้กับคณะครู และนักเรียน จำนวนกว่า 208 ราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการให้โรงพยาบาลกองทัพบกจัดหารถชีวนิรภัย กองทัพบก ในการสนับสนุนรัฐบาลในการเปิดประเทศ และระดมสรรพกำลังในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เชิงรุกเข้าสถานศึกษาให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19

เพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา สนับสนุนสถานศึกษา ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย ผู้ปกครองมั่นใจในการนำบุตรหลานกลับมาเรียนแบบ On Site ที่โรงเรียนได้ ตลอดจนเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างทันท่วงที หากพบผู้ติดเชื้อภายในสถานศึกษา โดยมีการวางแผนจะดำเนินการคัดกรองเชิงรุกให้กับคณะครู และนักเรียนจำนวน 2,700 คน ก่อนเปิดเรียนแบบ on site อีกครั้งเพื่อป้องกันการระบาดซ้ำภายในสถานศึกษาอีกด้วย

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

%d bloggers like this: