วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 5)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 5)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 5)” เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในระบบของสภากาชาดไทย ตลอดจนใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน และเป็นหนึ่งกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้สภากาชาดและโรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนโลหิต ดังนั้นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงร่วมกับสภาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 5) ขึ้น เพื่อเป็นหนึ่งในการทำความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิต ใช้เป็นโลหิตสำรองในระบบแก่สภากาชาดไทย ตลอดจนใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน โดยมีทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : @nightsafari หรือ IG และ Tiktok : chiangmainightsafari หรือ โทร. 053 – 999000.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: