“จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

“จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 64, 0900 กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 3 นาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2564 และสนับสนุนสำรองโลหิตคงคลังให้กับโรงพยาบาล ในห้วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีปริมาณโลหิต 1,350 ซีซี ณ โรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: