วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

“พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนผาเมือง และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 นาย ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการ เเละประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ

“พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนผาเมือง และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์”
กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 นาย ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการ เเละประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ กระทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนผาเมือง และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564 และจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2564
ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: