“พระครูโสภณกิตติวัฒน์ กิตฺติโสภโณ” (ครูบาบุญหลวง) ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื้อเงิน ปางห้ามสมุทร

“พระครูโสภณกิตติวัฒน์ กิตฺติโสภโณ” (ครูบาบุญหลวง) ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื้อเงิน ปางห้ามสมุทร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 พระครูโสภณกิตติวัฒน์ กิตฺติโสภโณ (ครูบาบุญหลวง) เจ้าอาวาสวัดเกาะกลาง เชียงใหม่ ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื้อเงิน ปางห้ามสมุทร เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด คุณนลินี ทับทิมไทย ภรรยา พลเอกสธน ทับทิมไทย โดยมีพระครูรัตนสุภาจาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่วาง เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว อำเภอแม่วาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอกสธน ทับทิมไทย ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีอสม.เกาะกลาง ตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวด ตรวจวัดอุณภูมิ ลงทะเทียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal) ณ วัดเกาะกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียง.

ทรงวุฒิ ทับทอง