วันอังคาร ที่ 25 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานพัฒนาภาค 3 เปิดจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

สำนักงานพัฒนาภาค 3 เปิดจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าหน่วย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำเพื่ออำนวยความสะดวกในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยให้บริการ….มอบพันธุ์ไม้พันธุ์ผักโครงการจิตอาสา “กิ่งพันธุ์ ปันสุข”, จุดพักรถ, บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง, บริการห้องสุขา, การตรวจสภาพและซ่อมยานพาหนะฉุกเฉิน, บริการเครื่องดื่มและผ้าเย็น และช่วยเหลืออุบัติภัยตามท้องถนน ณ บริเวณถนนหมายเลข 108 หน้าหน่วย สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

%d bloggers like this: