วันอังคาร ที่ 25 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ ( ผบ.ศป.บส.ขน.) ตรวจเยี่ยมกำลังพล ห้วงเทศกาลปีใหม่

ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ ( ผบ.ศป.บส.ขน.) ตรวจเยี่ยมกำลังพล ห้วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 64 พลโท บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฎิบัติงาน โดยเน้นย้ำการปฎิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ,การขับเคลื่อนการปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ,มาตรการ การป้องกันโรคระบาด (โควิด-19 ) และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล ณ กองบังคับการควบคุม ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1, 2 และ ชุดปฎิบัติการพลเรือนที่1 พร้อมทั้งมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้

ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด (โควิด – 19) ณ บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู อำเภอเเมือง จว.เชียงราย และ บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: