เสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 นี้วันเด็กแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า” เปิดฉลองวันเด็ก ให้เด็กๆเข้าเที่ยวฟรี

วันเด็กแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เปิดฉลองวันเด็ก ให้เด็กๆเข้าเที่ยวฟรีในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 นี้

โดยสามารถเข้าชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกับ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า สถานที่พักผ่อนของชาวเชียงใหม่ ที่สร้างความตื่นเต้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิงคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาเป็นฉากหลังอย่างไม่ขาดสาย มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยังมีกระท่อมกลางนาและชมทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะ และกังหันลมสวิตเซอร์แลนด์ บรรยากาศร้านอาหารอร่อยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า แล้วพบกันในวันเด็กแห่งชาติ.

ทรงวุฒิ ทับทอง