วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 38 จับมือกองพันทหารม้าที่ 10 พัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง รองรับนักท่องเที่ยว ป้องกันไวรัสโควิค -19

มณฑลทหารบกที่ 38 จับมือกองพันทหารม้าที่ 10 พัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง รองรับนักท่องเที่ยว ป้องกันไวรัสโควิค -19

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถาน ร่วมกับ กำลังพลจิตอาสากองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ และรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมในทุกวัน ซึ่งจะช่วยลดสิ่งปนเปื้อนและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กองทัพบกเคียงข้างประชาชน

%d bloggers like this: