วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย)”

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบูรณาการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ, วัสดุอุปกรณ์ และกำลังพลเข้าช่วยเหลือสร้างบ้าน ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อัคคีภัย) จำนวน 1 หลัง คือ นางสาว นงนุช ปานศรี อายุ 49 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ณ บริเวณบ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ดำเนินการสร้างบ้านเสร็จสิ้น ใช้เวลาในการดำเนินการ 7 วัน ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มขีดความสามารถ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: