“นายวรญาณ บุญณราช” รองผู้ผวจ.เชียงใหม่ ประธานมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2565

“นายวรญาณ บุญณราช” รองผู้ผวจ.เชียงใหม่ ประธานมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ โรงละคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: