กรรมการมหาเถรสมาคมขึ้นดอยถวายกำลังใจพระธรรมจาริก

กรรมการมหาเถรสมาคมขึ้นดอยถวายกำลังใจพระธรรมจาริก

หลวงพ่อพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 นำพระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะทายก ทายิกา ขึ้นดอยถวายกำลังใจและหนุนเสริมงานงานพระธรรมจาริกบนดอยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 08.30 หลวงพ่อพระพรหมเสนาบดี เมตตามอบมอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จำนวน 9 วัด จากนั้น ถวายไทยธรรมคณะพระธรรมจาริก พื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม และ แม่วาง จำนวน 50 วัด เพื่ออุทิศถวายพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กทม. อดีตองค์ทุติยประธานคณะพระธรรมจาริก ( 2537-2557) เสร็จแล้วมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนบนดอย จำนวน 300 ทุน พร้อมผ้าห่มคลายหนาว หมวกกันหนาว ถุงเท้า มอบเคื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การศึกษา แก่โรงเรียนบ้านจันทร์ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเแลิมพระเกียรติ ณ วัดจันทร์ และ วัดห้วยบง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

คณะสงฆ์ คณะพระธรรมจาริก โดยพระวิมลมุนี รองประธานคณะพระธรรมจาริก เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา พุทศาสนิกชนศรัทธาชาวบ้านชาวกัลยาณิวัฒนา โดย ผอ.จุรีรัตน์ ใจแข็ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และปลัดอำเภอกัลยาณิวัฒนาปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอ และชาวพุทธบนภูเขาถวายการต้อนรับด้วยความปีติ กราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดี ที่เมตตาสนับสนุนงานพระธรรมจาริก เพื่อขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอยมาโดยตลอด.

ทรงวุฒิ ทับทอง