วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จ.ราชบุรี

ที่หอประชุมอำเภอเมืองราชบุรี อ.เมืองจ.ราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิฯ จำนวน 2,500 ผืน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน จำนวน 2,500 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การมอบผ้าห่มกันหนาว ชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานในครั้งนี้ มีตัวแทนราษฎรที่ประสบภัยหนาวเข้ารับ จำนวน 105 คน มีนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอเป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อนำไปให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวของอำเภอต่อไป

สำหรับจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางด้านทิศตะวันตกพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดนกั้นและตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นมา พื้นที่จังหวัดราชบุรีได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีส่งผลให้อากาศหนาวเย็น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 16-22 องศาเซลเซียส ทำให้ผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้และเด็กได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นดังกล่าว

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: