พี่ๆนักรบสีน้ำเงิน….หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 บริการตัดผมน้องๆ หนูๆ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ช่วยคุณพ่อคุณแม่ ลดค่าใช้จ่าย ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 65

พี่ๆนักรบสีน้ำเงิน….หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 บริการตัดผมน้องๆ หนูๆ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ช่วยคุณพ่อคุณแม่ ลดค่าใช้จ่าย ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 65

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพล พร้อมอุปกรณ์ตัดผม ให้บริการตัดผมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน