หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ส่งมอบโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ส่งมอบโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” แปลงพื้นที่ของ นาย เงิน ยุรยาตร (CLM.15) หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นาย นาท บัวแก้ว พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย

และนาย สมพงศ์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมให้การส่งมอบ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นต้นแบบการบริหารพื้นที่ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบนิเวศน์มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่โครงการ “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

%d bloggers like this: