หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา #จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา #จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 /ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ได้มอบหมายให้ พันโท เจตนา ไชยถาวร ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการรับบริจาคสำหรับการรักษาพยาบาล และสนับสนุนสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงราย

ในภาวะขาดแคลนโลหิตเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส Covid-19 ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น 700 ซีซี การปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด