“ปกป้องประชา คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. กว่า 3 แห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์”

“ปกป้องประชา คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. กว่า 3 แห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบกให้กับพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. กว่า 3 แห่ง และประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนที่กำลังเดินทางมาแวะพัก ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการให้โรงพยาบาลกองทัพบกจัดหารถชีวนิรภัย กองทัพบก ในการสนับสนุนรัฐบาลในการเปิดประเทศ และระดมสรรพกำลังในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เชิงรุกเข้าพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน และพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการบ่อยครั้ง

โดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามของเชื้อไวรัส COVID-19 ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างทันท่วงที หากพบผู้ติดเชื้อก็สามารถดำเนินการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

%d bloggers like this: