มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสา” มีแล้วแบ่งปัน ” ส่งทหารจิตอาสาเดลิเวอรี่ พร้อมรถพุ่มพวง แจกอาหารพืชผัก มอบผ้าห่มกันหนาวให้พี่น้องชาวเมืองเชียงใหม่

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสา” มีแล้วแบ่งปัน ” ส่งทหารจิตอาสาเดลิเวอรี่ พร้อมรถพุ่มพวง แจกอาหารพืชผัก มอบผ้าห่มกันหนาวให้พี่น้องชาวเมืองเชียงใหม่

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสา” มีแล้วแบ่งปัน ” โดย พลตรี สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก สงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทน และคณะนายทหาร ร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวง และ จักรยานยนต์เดลิเวอรี่ พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 นำอาหารกล่องจำนวน 150 กล่อง ที่จัดซื้อช่วยเหลือร้านค้าชุมชนรอบค่าย พร้อมทั้งพืชผักที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงเชียงใหม่

จำนวน 300 กิโลกรัม ทำการแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิค – 19 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ซึ่ง เป็นสถานที่ประทับแรม ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสันทรายต้นกอก – บ้านสัมมากร หมู่ 7 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รวมมีผู้มารับอาหารและพืชผัก จำนวน 350 ราย รวมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาว ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ และเด็กที่ยากจน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด