มณฑลทหารบกที่ 32 มอบผ้าห่มกันหนาว จากงานฝีมือการฝึกอาชีพชาวบ้านสา  อ.แจ้ห่ม เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชน

มณฑลทหารบกที่ 32 มอบผ้าห่มกันหนาว จากงานฝีมือการฝึกอาชีพชาวบ้านสา อ.แจ้ห่ม เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ คุณมานัส อนันตกิจไพบูลย์ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน-ภาคเหนือ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ในโอกาสนำผ้าห่มกันหนาวงานฝีมือการฝึกอาชีพชาวบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ชุมชนในพื้นที่ตั้งของโรงปูนลำปาง จำนวน 50 ผืน มอบให้กับมณฑลทหารบกที่ 32 เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวที่เข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนอีกครั้งในช่วงนี้ พร้อมทั้งจะนำไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยผ่านกิจกรรมของหน่วยที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือต่อเนื่องและครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามความวัตถุประสงค์และความตั้งใจ ที่แสดงออกถึงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีกำลังใจเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆให้ได้ในเร็ววัน

มณฑลทหารบกที่ 32 ขอบคุณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ที่ได้ส่งมอบความอบอุ่นให้พี่น้องประชาชน อีกทั้งยังพร้อมสนับสนุนและจะร่วมมือกันเพื่อดูแลช่วยเหลือพี่น้องชาวลำปาง ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง