จิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิต ห้วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ณ ห้องเลือดโรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

จิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิต ห้วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ณ ห้องเลือดโรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 3 นาย บริจาคโลหิตให้กับ นาย ศรีรัตน์ ต่อปัญญา นอนพักรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลลำปาง ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้เลือดเพื่อรักษาอาการให้ดีขึ้น

โดยในการบริจาคครั้งนี้ได้โลหิตจำนวน 1,350 ซี.ซี. ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนกรณีต้องใช้โลหิตฉุกเฉิน และเพื่อเป็นการสำรองโลหิตในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และการขาดแคลนโลหิตฯของโรงพยาบาลลำปาง ต่อไป ณ ห้องเลือดโรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง.

ทรงวุฒิ ทับทอง