มณฑลทหารบกที่ 32 นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคจำเป็น มอบให้ผู้ป่วย – สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนความสุข ให้มีกำลังใจก้าวผ่านสถานการณ์ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ณ ชุมชนประตูตาล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

มณฑลทหารบกที่ 32 นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคจำเป็น มอบให้ผู้ป่วย – สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนความสุข ให้มีกำลังใจก้าวผ่านสถานการณ์ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ณ ชุมชนประตูตาล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 7 มกราคม 2565 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32
มอบหมายให้ พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 32 นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคจำเป็น มอบให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ พิการและทุพพลภาพ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ณ ชุมชนประตูตาล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส ขาดรายได้จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีจำนวน 4 ครัวเรือน ดังนี้
1.น.ส.ไอริณ รื่นเริง อายุ 17 ปี เป็นผู้พิการ-ทุพพลภาพ บ้านเลขที่ 76/1 ชุมชนประตูตาล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2.นายจำรัส สารธรรม อายุ 58 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ 93/3 ชุมชนประตูตาล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

3.นางบุญช่วย ปัญญาปิ่น อายุ 78 ปี เป็นผู้สูงอายุและพิการทางการได้ยิน
บ้านเลขที่ 70 ชุมชนประตูตาล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

4.นายกมล เด็ดใจ อายุ 59 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ 109/5 ชุมชนประตูตาล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ได้พบปะและให้กำลังใจ ตลอดจนฝากความห่วงใยในการป้องกันตนเอง ด้วยการเข้ารับวัคซีนตามสิทธิ์ที่รัฐจัดสรรให้ ซึ่งเริ่มบริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โดยต้องรับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม เป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป เพื่อป้องกันตนเองและเป็นสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เนื่องจากในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมาได้มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จะได้ปลอดภัยจากโควิด – 19 ทำให้พี่น้องชุมชนประตูตาลมีความสุขและมีกำลังใจ ขอบคุณที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดมา.

ทรงวุฒิ ทับทอง