วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการพัฒนา ปรับปรุง สถานศึกษาสำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 0830 : กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบูรณาการกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่, ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชนในพื้นที่ และผู้ปกครอง เพื่อร่วมพัฒนา ปรับปรุง สถานศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการหล่มสัก ที่ตั้ง 91/2 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มขีดความสามารถ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: