ผบ.มทบ. 32 ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก มอบใบประกาศเกียรติคุณกำลังพลที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักตกลงข้างถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 “กองทัพบกยังมิสิ้นคนดี”

ผบ.มทบ. 32 ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก มอบใบประกาศเกียรติคุณกำลังพลที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักตกลงข้างถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 “กองทัพบกยังมิสิ้นคนดี”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ได้นำกำลังพลที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักตกลงข้างถนน บริเวณด้านหน้าศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 จำนวน 4 นาย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ จ่าสิบเอก ธีรยุทธ ทิพย์เลิศ, จ่าสิบตรี วิเชียร ละออง, จ่าสิบตรี บรรณากร ใจเชื้อ และสิบตรี ธนสิทธิ์ ช่างซอ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ผู้บัญชาการทหารบก โดยมี พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้กับกำลังพลดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนความมีน้ำใจ การเสียสละ รวมไปถึงการช่วยชีวิตของประชาชนให้ปลอดภัย ดังคำที่ว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”.

ทรงวุฒิ ทับทอง