“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 ในรูปแบบ ONLINE

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 ในรูปแบบ ONLINE

เปิดให้ลงทะเบียนตอบปัญหาชิงรางวัลตั้งเเต่เวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 7 ม.ค.65 โดยรางวัลจะส่งตรงถึงหน้าบ้าน แบบระบบ Facebook ออนไลน์เพื่อศึกษาความรู้รอบตัว อาทิ ศาสตร์พระราชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย โบราณราชประเพณี อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร เครื่องจักรกลในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการบรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล/วันเดือนปีเกิด/เพศ และภูมิลำเนาที่พักอาศัย โดยมีของรางวัลมากมาย อาทิเช่น รถจักรยาน เครื่องเขียน พร้อมของเล่นในแนวสร้างสรรค์อีกมากมาย

โดยผู้ร่วมกิจกรรมฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เว้นแต่มีภูมิลำเนาที่พักอาศัยเดียวกัน (บ้านเลขที่เดียวกัน) แต่ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี พ.อ. จักรพงษ์ เทพพันธุ์ ผบ.กรม ทพ.35 /ผบ.ฉก.ทพ.35 เป็นประธานเปิดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณ ห้องประชุม บก.กรม ทพ.35 ม.1 บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีน้องๆเยาวชน บุตรหลาน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Facebook ออนไลน์ เป็นจำนวนมาก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พ่อแม่ผู้ปกครองบุตรหลานและเยาวชนที่ติดตามในการ จัดกิจกรรมครั้งนี้มีความยินดีและดีใจที่ทางหน่วยได้จัดกิจกรรมในห้วงสถานการณ์ ท่ามกลางการแพทย์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในระบบ Facebook ออนไลน์ ทำให้บุตรหลานมีความผ่อนคลายและได้ร่วมกิจกรรมในแนวสร้างสรรค์อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง