วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

👦🏻👦🏻 คิดดี Kid’s Day by Army 🧒🏻 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

👦🏻👦🏻 คิดดี Kid’s Day by Army 🧒🏻

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 ให้กับบุตรของกำลังพล ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ โครงการ โคก หนอง นา เขาชนไก่ อ.เมือง จว.กาญจนบุรี

🧒🏻เด็กๆ ขอขอบคุณ ลุงๆ ใจดีจากกองทัพบกที่มอบของขวัญให้พวกหนู

#วันเด็กแห่งชาติ 2565
#คิดดี Kid’s Day by Army
#โคก หนอง นา เขาชนไก่
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
#ศปส.นรด.
#พัน.ร.นรด.

%d bloggers like this: