รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

เมื่อ 8 ม.ค. 65 เวลา 0900 พล.ต.สามารถ มโนรถมงคล ผบ.มทบ.36 พร้อมด้วย คุณกชพร มโนรถมงคล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.36 โดยมีผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ของหน่วย ร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖ ในรูปแบบผ่านระบบโซเซียลออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live มณฑลทหารบกที่ ๓๖ มีกิจกรรม ดังนี้ นำเสนอวีดีทัศน์และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ โดยมุ่งเน้นของพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี รวมทั้งการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน นำเสนอวิดีทัศน์แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก และการตอบปัญหา เพื่อแจกจ่ายของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน Facebook live มณฑลทหารบกที่ 36

%d bloggers like this: