(มีคลิป) เมตตาธรรมหลั่งไหลช่วยบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า ยารักษาโรค ให้ผู้อพยพหนีภัยสู้รบในเมียนมาร์เข้ามาหลบภัยอันตรายในชายแดนอำเภอพบพระ จ.ตาก

เมตตาธรรมหลั่งไหลช่วยบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า ยารักษาโรค ให้ผู้อพยพหนีภัยสู้รบในเมียนมาร์เข้ามาหลบภัยอันตรายในชายแดนอำเภอพบพระ จ.ตาก

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าพรรคเสมอภาค พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ ธนบดีภูรินทร์ พลตรีถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ์ นายสถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ นายสันติ พันธโคตร นางสาวนลินภัสร์ องค์คุณารักษ์ แบะนายณัชลัช ผดุงสรรพ คณะกรรมการบริหารพรรคเสมอภาค ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า ผ้าห่ม มุ้ง ยารักษาโรค รองเท้าฯลฯ ให้แก่ผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาร์ที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาพักอาศัยในเขตแดนไทย ที่ศูนย์อพยพอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

โครงการนี้จัดโดย พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร และพระครูสมุห์ประสงค์ ญาณทีโร เจ้าอาวาสวัดใหญ่บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคด้งกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งมีแรงงานชาวเมียนมาร์ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครร่วมบริจาคสมทบโครงการนี้ ก็ด้วยความสงสาร เห็นใจผู้อพยพหลีบหนีภัยการสู้รบที่ไม่มีเสื้อผ้า อาหารติดตัวมาเลย ในจำนวนผู้ลี้ภัยส่วนหนึ่งเป็นเด็ก ผู้หญิงและผู้สูงอายุ หากเหตุการณ์สู้รบในฝั่งเมียนมาร์ยังไม่ยุติก็อาจจะมีการอพยพหนึภัยเข้ามาเขตแดนไทยอีกเรื่อยๆ ทางวัดใหญ่บ้านบ่อก็จะจัดหาข้าวสารอาหารแห้งเตรียมไว้ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง.

ทรงวุฒิ ทับทอง