วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม “

” รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม ”

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2565 ให้กับบุตรกำลังพลของหน่วย ผ่านทางระบบออนไลน์ ( FACEBOOK LIVE ) ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจับของขวัญของกองทัพบก ให้กับเด็ก/บุตรกำลังพลทุกคนของหน่วย และรับชมดนตรี

ผ่านการไลฟ์สดทาง LINE Meeting และรับฟังการถ่ายทอดสด สารวันเด็กแห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี โดยมีคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2565 ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” พร้อมกันนี้มีจับฉลากแจกจ่ายของขวัญพิเศษโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพระศรีพนมมาศ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

%d bloggers like this: