หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เดินทางไปมอบของขวัญวันเด็ก ให้กับบุตรหลานของกำลังพลที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ชายแดน “ถึงไม่มี Internet หนูก็ได้รับของขวัญน่า ขอบคุณวันเด็ก”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เดินทางไปมอบของขวัญวันเด็ก ให้กับบุตรหลานของกำลังพลที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ชายแดน “ถึงไม่มี Internet หนูก็ได้รับของขวัญน่า ขอบคุณวันเด็ก”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 โดย ผบ.ฉก.ทพ.35/ผบ.กรม.ทพ.35 พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายกำลังพล ฉก.ทพ.35/ผช.นายทหารฝ่ายกำลังพล กรม.ทพ.35 ได้เดินทางไปมอบของขวัญวันเด็ก ให้กับบุตรหลานของกำลังพลที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่ระมาด/อำเภอท่าสองยาง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลทำให้เด็กบางส่วน บุตรหลานกำลังพล ไม่สามารถเข้าถึงระบบในการจัดกิจกรรมวันเด็ก Facebook ออนไลน์ได้ ผบ.ฉก.ทพ.35 จึงได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มเด็กบุคคลดังกล่าว ที่พ่อแม่ผู้ปกครองยอมเสียสละเวลาอันเป็นส่วนตัวเพื่อปฎิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องอธิปไตยของประเทศชาตินั้น และกลุ่มเด็กพิเศษที่มีความผิดปกติของร่างกาย อาทิเช่น ไม่สามารถรับฟังเสียงเหมือนคนทั่วไปได้ปกติ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส จึงได้นำของขวัญวันเด็ก และ คำขวัญไปกล่าวมอบให้ พร้อมทั้งให้กำลังใจในกลุ่มเด็กเยาวชนดังกล่าวว่าโตมาให้เป็นกำลังหลักของประเทศชาติ เป็นเด็กดีต่อสังคมดังคำขวัญว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางพ่อแม่ผู้ปกครอง และกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลขอบคุณทางหน่วยที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง