มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 หลากกิจกรรมสนุกทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 หลากกิจกรรมสนุกทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย นางอัจจิมา สถาพรผล ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 มณฑลทหารบกที่ 37 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรของกำลังพลและประชาชนทั่วไปได้มีความสุข สนุกสนาน และทราบถึงการให้ความ

สำคัญกับเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมซึ่งการแสดงออกในความสามารถ ที่จะช่วยเสริมสร้าง ความคิด ทัศนคติ และการเติบโตของเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยสำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยเยาวชนซึ่งอยู่ภายในค่ายเม็งรายมหาราช สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณสถานที่จัดงานฯ และสำหรับเยาวชนประชาชนทั่วไป ซึ่งอาศัยอยู่ภายนอกค่ายเม็งรายมหาราช สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยการรับชมการ

ถ่ายทอดสด ผ่านทางระบบแอพพลิเคชัน Facebook Live : มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี, การจับสลากและแจกของขวัญ, คำถามซักตอบเพื่อรับของรางวัล, การแสดงดนตรี และการเต้นประกอบเพลง, การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร ณ สนามหน้า กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย