วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือแนะนำ ให้กับกำลังพลในสังกัด มทบ.37 และพี่น้องประชาชน ในการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ที่รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือแนะนำ ให้กับกำลังพลในสังกัด มทบ.37 และพี่น้องประชาชน ในการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ที่รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 /ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการช่วยเหลือแนะนำ ให้กับกำลังพลในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 377 และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อเป็นการสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันหมู่แก่ชุมชน และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย โดยได้อำนวยความสะดวก มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ณ อาคารเม็งรายรวมใจ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: