วันคล้ายวันพระราชนามโรงเรียน ปีที่ 94 “วัฒโนทัย น้อมใจสดุดี 94 ปี แห่งการพระราชนามโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ”

วันคล้ายวันพระราชนามโรงเรียน ปีที่ 94 “วัฒโนทัย น้อมใจสดุดี 94 ปี แห่งการพระราชนามโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีน้อมใจสดุดีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชนามโรงเรียน ปีที่ 94 “วัฒโนทัย น้อมใจสดุดี 94 ปี แห่งการพระราชนามโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ” 7 มกราคม 2471 – 7 มกราคม 2565 โดยมีนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อัญเชิญพระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติยศ และพระเกียรติคุณของพระองค์ มีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี ในรูปแบบ New Normal ณ มณฑลพิธีลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง