“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” มณฑลทหารบกที่ 32 ส่งความสุขให้บุตรหลานกำลังพลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” มณฑลทหารบกที่ 32 ส่งความสุขให้บุตรหลานกำลังพลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ส่งความสุขให้บุตรหลานกำลังพลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยหน่วยได้จัดหาของขวัญของรางวัล เพื่อมอบให้แก่บุตรหลานกำลังพลสังกัดมณฑลทหารบกที่ 32 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มการระบาดมากขึ้น ด้วยความห่วงใยของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ที่มีต่อบุตรหลานซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน จึงให้กำลังพลซึ่งเป็นผู้ปกครองของบุตรหลานเป็นตัวแทนในการจับสลากของรางวัล ที่ได้จัดหาไว้อย่างมากมายและครบตามจำนวนของบุตรหลานกำลังพล อาทิเช่น รถจักรยาน, ของเล่นเสริมทักษะ ,ตุ๊กตา เป็นต้น ในการนี้ผู้บัญการมณฑลทหารบกที่ 32 ฝากความปรารถนาดีไปยังบุตรหลานของกำลังพลโดยผ่านผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม รับของขวัญของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 และฝากให้เด็กๆได้นำคำขวัญวันเด็ก “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความรู้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ต่อไป การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง