วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม “

” รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม ”

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2565 ให้กับบุตรกำลังพลของหน่วย ผ่านทางระบบออนไลน์ ( FACEBOOK LIVE ) ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจับของขวัญของกองทัพบก ให้กับ

เด็ก/บุตรกำลังพลทุกคนของหน่วย โดยมีคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” พร้อมกันนี้มีจับฉลากแจกจ่ายของขวัญพิเศษ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

%d bloggers like this: