# กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สร้างขวัญและกำลังใจ

# กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สร้างขวัญและกำลังใจ

กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รูปแบบออนไลน์ (ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ( covid – 19 ) ) ให้กับบุตรกำลังพลสร้างขวัญกำลังใจ
ณ อาคารผลิตภัณฑ์แม่บ้าน กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 ( 8 มกราคม 2565 )

%d bloggers like this: