“หลวงพ่อพระครูวิมลธรรมานุศาสน์” เจ้าคณะอำเภอพร้าว โปรดเมตตาปิดการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำเดือนมกราคม ณ วัดพระธาตุดอยเวียง

“หลวงพ่อพระครูวิมลธรรมานุศาสน์” เจ้าคณะอำเภอพร้าว โปรดเมตตาปิดการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำเดือนมกราคม ณ วัดพระธาตุดอยเวียง

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2565 วันปิดการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำเดือนมกราคม ณ วัดพระธาตุดอยเวียง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 16
ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมานุศาสน์ เจ้าคณะอำเภอพร้าว ได้ให้โอวาทและกล่าวปิดการปฏิบัติธรรมตลอดจนมอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐาน รุ่นที่ 1 ในการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนจะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคภัยไข้เจ็บว่าจะสามารถจัดการปฏิบัติธรรมได้หรือไม่โดยทางวัดจะประกาศให้ทราบทั่วกันอีกครั้งหนึ่งผ่านเฟสวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล).

ทรงวุฒิ ทับทอง