“พระครูสุจิตวรญาณ” เจ้าอาวาสวัดป่าตัน  โปรดเมตตา เจริญพระพุทธมนต์ งานวันกตัญญูบูรพาจารย์ ประจำปี 2565

“พระครูสุจิตวรญาณ” เจ้าอาวาสวัดป่าตัน โปรดเมตตา เจริญพระพุทธมนต์ งานวันกตัญญูบูรพาจารย์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา วัดป่าตัน เชียงใหม่ นำโดย พระครูสุจิตวรญาณ เจ้าอาวาส นิมนต์พระเถรานุเถระ จำนวน 62 รูป เจริญพระพุทธมนต์ งานวันกตัญญูบูรพาจารย์ ประจำปี 2565 พิธีสมโภชพระประธาน สืบชะตาหลวง ให้กับพุทธศาสนิกชน ทำบุญฉลองวิหาร โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ที่จะร่วมพิธีต้องผ่านจุดคัดกรองอย่างเข้มงวด ตรวจวัดอุณภูมิ ลงทะเทียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal) ณ วัดป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง