นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคม พร้อมคณะฯ เข้าถวายมุทิตาสักการะ ขอพรปีใหม่ 2565 จากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคม พร้อมคณะฯ เข้าถวายมุทิตาสักการะ ขอพรปีใหม่ 2565 จากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 นางยุวดี ฟองศรี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด เชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าถวายมุทิตาสักการะ ขอบคุณ ขอพรปีใหม่ 2565 จากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง ในโอกาสที่มาเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์หลังคาครอบลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนฮอดพิทยาคม รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้าง พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง