กรมทหารราบที่ 7 ชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองชุมชนสถานีเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการมอบจักรยาน ARMY Bike “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” พร้อมมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

กรมทหารราบที่ 7 ชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองชุมชนสถานีเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการมอบจักรยาน ARMY Bike “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” พร้อมมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 เวลา กรมทหารราบที่ 7 โดย ชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองชุมชนสถานีเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริฯ ดอยอมพาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ดำเนินการ มอบจักรยานให้กับน้องๆนักเรียน ศศช.(ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา )บ้านเคาะท่า ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามโครงการ ARMY Bike มอบจักรยาน สานฝัน ปันสุข ของกองทัพบก ซึ่งจักรยานดังกล่าวเป็นการนำจักรยานมือสองมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดย หน่วยพัน.ซบร.23 ซึ่งสามารถซ่อมแซมให้เหมือนจักรยานต้นแบบ และสามารถใช้งานได้ตามปกติ แล้วนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ชายแดน รวมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรบ้านเคาะท่า ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง