กรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลชุดช่าง เข้าดำเนินการสร้างบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ซึ่งมีฐานะยากจน

กรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลชุดช่าง เข้าดำเนินการสร้างบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ซึ่งมีฐานะยากจน

ในห้วงตั้งแต่ 9 ธ.ค.64 ถึง 15 ม.ค.65 กรม ทพ.35 จัดกำลังพลชุดช่าง เข้าดำเนินการสร้างบ้านให้กับ น.ส.บุญญาพร ทองทุ่ง อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ซึ่งมีฐานะยากจน มีที่พักอาศัยเป็นบ้านไม้เก่าทรุดโทรม ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย และต้องดูแล บิดา,มารดา ที่ป่วยหนักไม่สามารถทำงานได้ จนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนฯ สำหรับการสร้างบ้านหลังใหม่ ให้มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย โดยในการดำเนินการสร้างบ้านใหม่ ณ บ้านเลขที่ 102 บ้านเขาวังเยี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลการดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย 100% สามารถเข้าอยู่พักอาศัยได้.

ทรงวุฒิ ทับทอง