หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ส่งมอบรถจักรยานเก่า ดำเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้ ตามโครงการ Army Bike “จักรยาน สานฝัน ปันสุข”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ส่งมอบรถจักรยานเก่า ดำเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้ ตามโครงการ Army Bike “จักรยาน สานฝัน ปันสุข”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ส่งมอบรถจักรยานเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพบก” ให้กับ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 104 คัน เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และส่งมอบให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง